Kilka presetów mojego autorstwa do Darktable

Darktable presets
Darktable presets

Udostępniam kilka moich presetów dla Darktable, które utworzyłem na swoje potrzeby. Paczka zawiera dziewięć predefiniowanych ustawień np. czarno-białe, cross-proces, itp. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z Darktable, to mogą być one dobrym punktem wyjścia dla stworzenia swoich presetów. Należy pamiętać, że w zależności od edytowanego zdjęcia może zaistnieć potrzeba ręcznego wprowadzenia poprawek.

Presety można pobrać tutaj: Presety Darktable v 1.4.2

Dodaj komentarz